Agnieszka Guzowska

 

Jestem psychologiem i  dyplomowaną psychoterapeutką,

absolwentką czteroletniego podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Prowadzę również psychoterapię w języku angielskim, ukończyłam też filologię angielską.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim Uniwersytetu Jagiellońskiego na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, gdzie odbyłam staź kliniczny przygotowujący do certyfikatu, w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Poradni  ProVita, oraz na oddziale dziennym leczenia Uzależnień ProVita w Krakowie.

Obecnie przyjmuję pacjentów w gabinecie prywatnym w Pruszkowie, gdzie odzie organizuje też zespół pomocy psychoterapeutycznej Healthy For Years.


 

O mojej pracy

Moje doświadczenie w pracy z pacjentami obejmuje prowadzenie psychoterapii z pacjentami borykającymi się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, nastroju, osobowości, odżywiania, zaburzeniami psychotycznymi i innymi podobnymi dolegliwościami.

Pomagam ludziom odzyskać lub zbudować bardziej satysfakcjonujące życie, towarzyszę im w ich zmaganiach życiowych: problemach w związkach, w relacjach, w pracy, problemach wychowawczych z ich dziećmi i innych problemach relacyjnych.

Pomagam w odzyskiwaniu ich siły wewnętrznej, w zmaganiach z myślami depresyjnymi lub samobójczymi, zachowaniami auto-destrukcyjnymi, uporczywymi powracającymi myślami obsesyjnymi, wewnętrznym brakiem spokoju, zmaganiami z przeszłymi traumatycznymi doświadczeniami, oraz wieloma innymi trudnościami w życiu.

Prowadząc terapię biorę pod uwagę proces nieświadomy. Oznacza to, że jednym z celów terapii jest dostarczanie rozumienia, które będzie miało na celu uwolnienie pacjenta od powtarzających się niekorzystnych wzorców myślenia, funkcjonowania i zachowania. Taka terapia może być początkiem nowego rodzaju wolności zarówno od symptomów jak i przeszkód wewnętrznych stojących na drodze do lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.