Marta Boruta

 

Ukończyłam psychologię kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, klinice psychiatrii dzieci i młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Mam doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się m.in. z zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, psychotycznymi. Stale podnoszę swoją wiedzę oraz kompetencje uczestnicząc w szkoleniach oraz seminariach. Swój warsztat rozwijam uczestnicząc w superwizjach klinicznych w formie indywidualnej oraz grupowej. W swojej pracy kieruję się kodeksem etyczno – zawodowym psychologa, psychoterapeuty.

W gabinecie bazuję na założeniach nurtu psychoanalitycznego, choć bardzo bliskie mi jest również podejście psychodynamiczne. Rolę psychoterapeutki rozumiem jako towarzyszenie w procesie odkrywania siebie, swoich potrzeb i schematów. Jest to możliwe dzięki stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej, która zapewni przestrzeń na badanie tego, co jest nieuświadomione i trudne. W procesie leczenia oraz odzyskiwania równowagi wewnętrznej skupiam się również na analizowaniu wcześniejszych doświadczeń oraz aktualnych relacji.

 

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

  • czują się zagubione i poszukują swojego miejsca w życiu,
  • doświadczają różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi,
  • doświadczają trudnych emocji, z którymi nie potrafią sobie poradzić,
  • odczuwają niepokój, lęk, stres, którego nie potrafią opanować,
  • czują się winne, niezadowolone z siebie,
  • tęsknią za poczuciem satysfakcji z życia codziennego,
  • doświadczyły utraty kogoś lub czegoś bardzo ważnego,
  • chciałyby lepiej zrozumieć siebie oraz swoje potrzeby.