Patrycja Kania

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej) oraz 5-letniego szkolenia terapii rodzin i par (akredytowanego przez Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne) oraz członkiem obu tych towarzystw.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Swój sposób patrzenia i rozumienia, rozwijałam pracując  z osobami zmagającymi się z psychozą i zaburzeniami osobowości w Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”. Zdobyłam również doświadczenie na licznych stażach klinicznych między innymi w Krakowie: w Ambulatorium Terapii Rodzin, na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych oraz  w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Ponadto odbyłam staż w gliwickich poradniach psychoterapeutycznych i oddziałach szpitalnych, pracując z dziećmi i dorosłymi.

Do kontaktu zapraszam osoby przeżywające kryzys, mające trudności w radzeniu sobie z dokuczliwymi objawami (np. natręctwami, objawami somatycznych czy lękami), doświadczające trudności w relacjach oraz pragnące poznać własne potrzeby i pragnienia.

Oferuję pracę w oparciu o psychoterapię psychoanalityczną, która ma na celu pomóc w badaniu i przepracowaniu (często nieświadomych) problemów tak, aby umożliwić dalszy i bardziej świadomy rozwój psychiczny.

Taka forma pracy odbywa się minimum 2x w tygodniu i nie określa na wstępie czasu jej trwania.

Swoją pracę poddaje regularnej, indywidualnej superwizji psychoanalitycznej prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.