Aneta Rychlicka

 

Studia z zakresu psychologii ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii SPCh należącym do Polskiej Rady Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach na dziennym oddziale psychiatrycznym.
Pracuję pod stałą superwizją.

 

Do kontaktu zapraszam osoby:

 

  • Doświadczające konfliktów i kryzysów w relacjach z innymi, w tym również w kontaktach społecznych.
  • Doświadczają kryzysów życiowych i rodzinnych.
  • Przechodzą kryzys wartości, doświadczają samotności, brak sensu życia lub znalazły się w krytycznym momencie życia.
  • Mają niskie poczucie własnej wartości.
  • Będące w procesie poznawania siebie. W zrozumieniu i zaakceptowaniu zmian, które towarzyszą rozwojowi.