Psychoterapeuci i Psycholodzy

Adiuta – Psycholog, psychoterapeuta – ONLINE

Alicja Gajewska

psycholog, psychotraumatolog

Katarzyna Dudek

psycholog, psychotraumatolog

Aldona Bielawny

psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Krzeminska

psychoterapueta, hipnoterapeuta

Romana Ławniczak

 psychoterapeuta, psychotraumatolog

Agata Madej

 psychoterapeuta, psychodietetyk

Ewa Krogulska

 psychoterapeuta, psycholog