Psychoterapeuci i Psycholodzy

Adiuta – Psycholog, psychoterapeuta – ONLINE

Alicja Gajewska

psycholog, psychotraumatolog

Katarzyna Dudek

psycholog, psychotraumatolog

Krzysztof Feliksiak

psycholog, psychotraumatolog