Nurt Systemowy

Terapia systemowa, znajdująca swoje miejsce wśród różnorodnych nurtów psychoterapii, takich jak psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna czy humanistyczno-egzystencjalna, wyłania się jako unikalne podejście skoncentrowane na złożonej dynamice relacji i interakcji. Jej korzenie sięgają do Ogólnej Teorii Systemów (OTS), stworzonej przez austriackiego biologa i filozofa, Ludwiga von Bertalanffy, w latach 40. XX wieku. OTS, jako fundament dla tego podejścia, rozszerza nasze rozumienie ludzkiego zachowania poza granice indywidualnej psychiki.

Nazwa „terapia systemowa” wywodzi się z greckiego słowa „system”, oznaczającego spójną całość. To właśnie w tej spójności i wzajemnych powiązaniach znajduje się klucz do zrozumienia tego nurtu. Terapia systemowa nie ogranicza swojego zainteresowania do pojedynczego pacjenta. Zamiast tego, rozszerza swój zakres na cały system, w którym dana osoba funkcjonuje – rodzina, para, grupa społeczna – traktując te relacje jako integralną część procesu terapeutycznego.

Takie podejście umożliwia głębsze zrozumienie, jak wzorce komunikacji i zachowania, wykształcone w interakcjach z innymi, wpływają na indywidualne doświadczenia i problemy. W terapii systemowej, terapeuta i pacjent współpracują, by odkryć te wzorce i, w razie potrzeby, przekształcić je, prowadząc do zdrowszych, bardziej funkcjonalnych relacji i osobistego rozwoju.

Przyjmując ten holistyczny punkt widzenia, terapia systemowa otwiera nowe możliwości dla leczenia i zrozumienia ludzkiej psychiki, dając pacjentom narzędzia do budowania lepszych relacji i osiągania większej harmonii w życiu.

Jak Działa Terapia Systemowa

Terapia systemowa, wykorzystując holistyczne i zintegrowane podejście, skupia się na rodzinie jako złożonym systemie, w którym każdy członek i każde zdarzenie oddziałują na siebie nawzajem, tworząc dynamiczną sieć relacji i wpływów. Ta metoda rozumie rodzinę jako całość, gdzie problemy jednostki są ściśle powiązane z funkcjonowaniem całego systemu.

W praktyce, terapia systemowa rozpoczyna się od szczegółowego zrozumienia dynamiki rodziny. Biorąc pod uwagę przykład nastoletniego dziecka, które zaczyna mieć problemy z prawem, terapeuta systemowy nie ogranicza się do analizy tylko zachowań dziecka. Zamiast tego, poszukiwane są głębsze przyczyny w strukturze i dynamice rodziny, takie jak nierozwiązane konflikty między rodzicami, które mogą mieć nieświadomy wpływ na dziecko.

W tym kontekście, terapia systemowa rozpoznaje, że czasami „objawy” problemu, jak np. zaburzenia odżywiania czy depresja u dziecka, mogą być nieświadomą reakcją systemu rodzinnego na istniejące napięcia. Dziecko, choć nieświadomie, może przejmować rolę „symptomu” rodzinnego konfliktu. W taki sposób rodzina próbuje poradzić sobie z problemem, skupiając uwagę na dziecku, a odwracając ją od konfliktu rodzicielskiego.

Zadaniem terapeuty systemowego jest więc zidentyfikowanie i zrozumienie tych wzorców interakcji oraz ich wpływu na poszczególnych członków rodziny. Terapia następnie skupia się na rozwoju nowych, zdrowszych sposobów komunikacji i interakcji, które wspierają dobrostan wszystkich członków rodziny. Celem jest stworzenie takich metod funkcjonowania rodziny, aby każdy członek mógł czuć się dobrze i realizować swoje potrzeby.

Terapia systemowa jest jednak elastyczna i może być stosowana nie tylko w kontekście rodzin, ale również w terapii par oraz indywidualnej. W każdym przypadku, jej skuteczność opiera się na zrozumieniu, jak relacje i interakcje w danym systemie wpływają na problemy i dobrostan jednostki.

Zastosowania Terapii Systemowej

Terapia systemowa, ze swoim unikalnym podejściem skoncentrowanym na relacjach i dynamice rodzinnej, oferuje szerokie zastosowanie w różnych kontekstach i problematykach. Zachęcamy każdego, kto boryka się z problemami emocjonalnymi lub relacyjnymi, do rozważenia tej metody jako sposobu na zrozumienie i rozwiązanie swoich trudności.

Zastosowania w Różnych Kontekstach

 • Terapia Rodzinna: Idealna dla rodzin, które doświadczają wewnętrznych konfliktów, problemów komunikacyjnych lub przechodzą przez trudne okresy, takie jak rozwody czy choroby.
 • Terapia Małżeńska: Pomocna dla par zmierzających się z kryzysami, problemami w komunikacji lub chcących poprawić jakość swojego związku.
 • Terapia Indywidualna: Choć systemowa, nadal skuteczna dla jednostek, które mogą skorzystać z zrozumienia, jak ich relacje wpływają na ich osobiste problemy i dobrostan.

Skuteczność w Leczeniu Różnych Problemów

Terapia systemowa wykazała się skutecznością w leczeniu szerokiego zakresu problemów, w tym:

 • Zaburzenia Afektywne: Takie jak depresja czy lęk, gdzie zrozumienie kontekstu rodzinno-relacyjnego może być kluczowe dla zrozumienia i leczenia tych stanów.
 • Problemy Wychowawcze: Pomoc w rozumieniu i rozwiązaniu problemów wychowawczych i komunikacyjnych w rodzinie.

Warto zauważyć, że nawet w trakcie „tradycyjnej” terapii indywidualnej, wielu terapeutów korzysta z narzędzi i technik terapii systemowej. To pokazuje uniwersalność i skuteczność tego podejścia w różnych formach terapii. Niezależnie od tego, czy borykasz się z osobistymi problemami, czy też chcesz poprawić jakość swoich relacji rodzinnych czy małżeńskich, terapia systemowa może zaoferować nowe perspektywy i efektywne rozwiązania.

Przykłady Technik i Narzędzi Stosowanych w Terapii

 • Genogram: To narzędzie służy do tworzenia graficznego przedstawienia historii rodziny pacjenta. Genogram uwzględnia wzory zachowań, związki międzypokoleniowe i ważne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na obecne problemy pacjenta.
 • Terapia Rodzinna: W tym podejściu, członkowie rodziny są angażowani w proces terapii. Sesje terapeutyczne pozwalają na obserwację i modyfikację interakcji rodzinnych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i rozwiązania konfliktów.
 • Techniki Komunikacyjne: Terapia skupia się na rozwijaniu zdrowych sposobów komunikacji między członkami systemu. Terapeuta pomaga w identyfikacji i zmianie niezdrowych wzorców komunikacji.
 • Modelowanie Rodzinne: Ta technika polega na fizycznym układaniu członków rodziny w przestrzeni tak, aby odzwierciedlali swoje wzajemne relacje i emocje. Pozycje i odległości między osobami mogą ujawnić ukryte dynamiki i napięcia w rodzinie, a także pomóc w ich zrozumieniu i rozwiązaniu.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach: Koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast analizowaniu problemów. Terapeuta pomaga klientom w identyfikacji tego, co już działa w ich życiu, i w budowaniu na tych sukcesach, zamiast koncentrować się na przeszłych problemach.
 • Technika Przerzucania Perspektywy (Reframing): Polega na pomaganiu klientom w zmianie sposobu postrzegania i interpretacji zdarzeń lub zachowań, co pozwala na lepsze zrozumienie i akceptację sytuacji.
 • Interwencje Strukturalne: W tej technice terapeuci mogą wprowadzać zmiany w strukturze rodziny lub systemu, na przykład proponując nowe sposoby interakcji lub zmieniając role i obowiązki, aby poprawić funkcjonowanie systemu.

Korzyści Terapii Systemowej

Jedną z głównych zalet terapii systemowej jest jej holistyczne podejście do pacjenta. Zamiast skupiać się tylko na indywidualnych symptomach lub zachowaniach, terapia ta bierze pod uwagę szerszy kontekst relacji i interakcji, w których pacjent funkcjonuje. Dzięki temu możliwe jest głębsze zrozumienie przyczyn problemów i opracowanie bardziej kompleksowych strategii leczenia, które uwzględniają różne aspekty życia pacjenta, w tym rodzinę, pracę i inne ważne relacje.

Terapia systemowa kładzie szczególny nacisk na relacje i dynamikę w rodzinie. Rozpoznaje, że wzorce zachowań i komunikacji w rodzinie mogą mieć znaczący wpływ na dobrostan każdego jej członka. Praca nad poprawą komunikacji, rozwiązywaniem konfliktów i lepszym zrozumieniem wzajemnych potrzeb i oczekiwań może prowadzić do znaczących pozytywnych zmian w całej rodzinie, a nie tylko u jednostki borykającej się z problemem.

Porównanie z Innymi Metodami Terapii

W porównaniu do innych podejść, jak psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna czy humanistyczna, terapia systemowa wyróżnia się swoim skupieniem na systemach relacji, a nie wyłącznie na indywidualnych doświadczeniach. Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się głównie na wewnętrznych konfliktach i nieświadomych motywacjach, terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmianie myśli i zachowań, a podejście humanistyczne koncentruje się na osobistym rozwoju i samorealizacji. Terapia systemowa, z kolei, uznaje, że problemy jednostki są często zakorzenione w relacjach systemowych, i pracuje nad rozwiązaniem problemów w kontekście tych relacji.

Podsumowując, terapia systemowa oferuje unikalne korzyści, takie jak holistyczne podejście do problemów pacjenta, skupienie na relacjach i dynamice rodzinnej, oraz możliwość pracy z szerokim spektrum problemów w kontekście relacji międzyludzkich. Jest to podejście szczególnie skuteczne w sytuacjach, gdzie problemy jednostki są ściśle powiązane z ich systemem relacji, co czyni ją cenną opcją w świecie terapii.

Zaproszenie do skorzystania z terapii

Jeśli rozważasz skorzystanie z terapii systemowej, Centrum Psychoterapii „Adiuta” oferuje profesjonalne wsparcie w Warszawie, Pruszkowie oraz online. Zespół doświadczonych terapeutów jest gotowy pomóc w rozwiązaniu różnorodnych problemów emocjonalnych i relacyjnych. Aby umówić się na konsultację i znaleźć terapeutę najlepiej dopasowanego do Twojej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z recepcją „Adiuta”