Cennik

Psychoterapia po polsku

Psychoterapia indywidualna: 200 zł/ sesja (50 min)
Konsultacja psychoterapeutyczna: 200 zł (ok. 50-60 min)

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży: 220 zł/ sesja (50 min)
Konsultacja psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży: 220 zł (ok. 50-60 min)
Psychoedukcja i konsultacje dla rodziców: 220 zł (ok. 50-60 min)

Psychoterapia par z jednym terapeutą: 280zł / 60 min
Psychoterapia par z jednym terapeutą: 320 zł / 90 min

Psychoterapia par z dwoma terapeutami: 320 zł/ 60 min
Psychoterapia par  dwoma terapeutami: 380 zł/ 90 min

 

Psychotheraphy in English

Individual psychotherapy: 250 zł/ session (50 min)
Psychotherapeutic consultation: 250 zł/session (50-60 min)

Couple psychotherapy with one therapist: 340zł / 60 min
Couple psychotherapy with one therapist: 400zł / 90 min