Borderline – leczenie bordeline – psychoterapia

Zrozumieć Borderline: Diagnoza i Leczenie

Życie z zaburzeniem osobowości typu borderline (ang. borderline personality disorder, BPD) może być trudne i nieprzewidywalne, zarówno dla osoby dotkniętej, jak i dla jej bliskich. Niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem, czy kimś, kto chce lepiej zrozumieć to zaburzenie, poniższy artykuł dostarcza wiedzy na temat diagnozy i leczenia BPD, z uwzględnieniem psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

Czym jest Borderline?

Borderline to zaburzenie osobowości charakteryzujące się przede wszystkim niestabilnością emocjonalną, skrajnie spolaryzowanym i dychotomicznym myśleniem, oraz impulsywnością, co często skutkuje chaotycznymi relacjami międzyludzkimi. Osoby z borderline doświadczają również wyraźnej i wszechobecnej niestabilności nastroju, obrazu siebie, zachowania i poczucia tożsamości, co może prowadzić do okresów dysocjacji. Jest to najbardziej powszechne zaburzenie osobowości, zaliczane do grupy B, tzw. dramatyczno-emocjonalnych.

Historia i diagnoza BPD

Termin „borderline” został użyty po raz pierwszy w 1884 roku przez psychiatrę C. Hughesa, a następnie przez psychoanalityka Adolpha Sterna w 1938 roku. Początkowo służył do opisania stanów psychicznych, które wykraczały poza nerwicę, ale nie sięgały psychozy. W 1980 roku zaburzenie osobowości typu borderline zostało uwzględnione w Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tym zaburzeniem.

Objawy Borderline

Zaburzenie osobowości typu borderline charakteryzuje się różnorodnymi objawami, które mogą się różnić między poszczególnymi osobami. Poniżej znajduje się lista najczęstszych objawów BPD:

 • Niestabilność emocjonalna: Osoby z BPD doświadczają gwałtownych zmian nastroju, które mogą trwać od kilku godzin do kilku dni. Mogą odczuwać silne i często nieproporcjonalne reakcje emocjonalne na sytuacje lub wydarzenia.
 • Chaotyczne relacje międzyludzkie: Pacjenci z BPD często mają trudności z utrzymaniem stabilnych i zdrowych relacji z innymi. Mogą przejawiać nadmierne przywiązanie lub odrzucenie, co prowadzi do konfliktów i niestabilności w relacjach.
 • Impulsywność: Osoby z BPD mogą podejmować nieprzemyślane i ryzykowne decyzje, takie jak wydawanie dużych sum pieniędzy, angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne, nadużywanie substancji czy jazda z nadmierną prędkością.
 • Samookaleczenie i myśli samobójcze: Niektóre osoby z BPD mają tendencję do samookaleczania się, często jako sposób radzenia sobie z emocjonalnym bólem. Myśli samobójcze są również częste wśród osób z tym zaburzeniem, a niektórzy mogą podejmować próby samobójcze.
 • Lęk przed porzuceniem: W BPD występuje silny lęk przed odrzuceniem lub porzuceniem przez bliskich, nawet jeśli nie ma rzeczywistego zagrożenia. Ten lęk może prowadzić do desperackich prób utrzymania relacji, nawet kosztem własnego dobrostanu.
 • Niemoc w kontrolowaniu gniewu: Osoby z BPD mogą mieć trudności z kontrolowaniem gniewu, co prowadzi do wybuchów złości i agresywnego zachowania (nie koniecznie agresji fizycznej).
 • Zaburzenia tożsamości: Pacjenci z BPD mogą mieć niestabilny obraz siebie, który może prowadzić do uczucia pustki, niepewności co do swojej tożsamości oraz trudności w ustaleniu celów życiowych i wartości.
 • Dysocjacja: Osoby z BPD mogą doświadczać epizodów dysocjacji, które polegają na uczuciu odłączenia od rzeczywistości swojego ciała lub umysłu. Może to obejmować amnezję, poczucie depersonalizacji lub derealizacji.
 • Paranoja i podejrzliwość: W trudnych sytuacjach emocjonalnych, osoby z BPD mogą wykazywać nietypowe myślenie, takie jak paranoja czy podejrzliwość wobec innych. Te uczucia zwykle ustępują, gdy emocjonalne napięcie maleje.
 • Skrajne dychotomiczne myślenie: Pacjenci z BPD często wykazują dychotomiczne myślenie, czyli skrajne podziały na „dobry” i „zły” czy „czarny” i „biały”. Taka mentalność może prowadzić do nagłych zmian w ocenie innych osób, a także do nierealistycznych oczekiwań wobec siebie i swojego otoczenia.
 • Trudności w regulacji emocji: Osoby z BPD mogą mieć problemy z odpowiednim wyrażaniem i regulowaniem swoich emocji, co prowadzi do silnych, często nieadekwatnych reakcji na stresujące sytuacje.
 • Problemy z poczuciem własnej wartości: Osoby z BPD często mają niskie poczucie własnej wartości i są krytyczne wobec siebie. Mogą przejawiać uczucia wstydu, winy i nieadekwatności.

Warto pamiętać, że objawy BPD mogą różnić się między poszczególnymi osobami, a także mogą się zmieniać w czasie. Nie każdy pacjent z BPD będzie wykazywał wszystkie powyższe objawy. Jeśli podejrzewasz, że Ty lub ktoś bliski może cierpieć na BPD, ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może podjąć się psychoterapii, lub w razie potrzeby, skierować do kogoś innego.

Leczenie Borderline

Terapia pacjentów z BPD stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla specjalistów zdrowia psychicznego. Wyzwaniem jest nie tylko ogromna emocjonalność i brak kontroli wykazywane przez pacjentów, ale również możliwość osiągnięcia zmian strukturalnych w ich osobowości. Psychoterapia psychodynamiczna i psychoterapia psychoanalityczna są dwiema metodami, które mogą być stosowane w leczeniu BPD. Te podejścia mają na celu zrozumienie wewnętrznych deficytów, które prowadzą do niestabilności emocjonalnej i trudności w relacjach międzyludzkich. Psychoterapeuci pomagają pacjentom uświadomić sobie i pracować nad swoimi uczuciami, myślami i schematami zachowań, które wpływają na ich życie.

Psychoterapia psychodynamiczna skupia się na zrozumieniu wewnętrznych konfliktów, które prowadzą do niestabilności emocjonalnej i trudności w relacjach międzyludzkich. W trakcie terapii pacjenci uczą się rozpoznawać i radzić sobie z uczuciami, myślami i schematami zachowań, które wpływają na ich życie.
Z kolei psychoterapia psychoanalityczna koncentruje się na badaniu głębszych, nieświadomych aspektów umysłu pacjenta. W trakcie tego rodzaju terapii pacjenci mają możliwość eksploracji swojej przeszłości, co pozwala im na zrozumienie źródeł ich problemów emocjonalnych i relacyjnych.

Współpraca z terapeutą

Kluczem do sukcesu w leczeniu BPD jest znalezienie odpowiedniego terapeuty, który będzie umieć dostosować podejście do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dobry terapeuta stworzy bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent będzie mógł otwarcie wyrażać swoje uczucia i myśli, a także pracować nad zmianą wzorców myślenia i zachowania.

Wsparcie ze strony bliskich

Ważną rolę w procesie leczenia odgrywa również wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. Bliscy powinni być informowani o tym, jak mogą pomóc sobie oraz osobie z BPD. Uczestniczenie w terapii rodzinnej lub grupach wsparcia może również przyczynić się do lepszego zrozumienia zaburzenia oraz wypracowania skutecznych strategii radzenia sobie.

Wyzwania i nadzieja

Leczenie BPD może być długotrwałe i wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Wyzwaniem jest nie tylko ogromna emocjonalność i brak kontroli wykazywane przez pacjentów, ale również możliwość osiągnięcia zmian w ich osobowości.
Mimo tych wyzwań istnieje nadzieja na poprawę jakości życia osób z BPD. Dzięki właściwej terapii i wsparciu ze strony bliskich, pacjenci mogą nauczyć się radzić sobie z uczuciami, myślami i zachowaniami, które wpływają na ich życie. Poprawa jakości życia osoby z BPD przekłada się na zdrowsze relacje międzyludzkie i większą stabilność emocjonalną.

Podsumowanie

Zrozumienie zaburzenia osobowości typu borderline oraz dostępnych metod diagnozy i leczenia jest kluczowe dla osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich bliskich. Choć terapia pacjentów z BPD może być trudna i wymagająca, ale istnieje nadzieja na poprawę jakości życia tych osób.
Współpraca z doświadczonym terapeutą, który specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej lub psychoanalitycznej może przyczynić się do lepszego zrozumienia siebie, swoich uczuć i zachowań.

W miarę jak postępują badania nad BPD, możliwości leczenia będą się udoskonalać, co przyczyni się do dalszego zwiększenia szans na sukces terapeutyczny. Pamiętaj, że nie jesteś sam – pomoc specjalistów i wsparcie bliskich mogą pomóc Ci na drodze do lepszego życia z zaburzeniem osobowości typu borderline.

Kiedy podejrzewasz zaburzenie borderline i jak zgłosić się na psychoterapię w Centrum Psychoterapii Adiuta?

Zmagasz się z podejrzeniem, że możesz cierpieć na zaburzenie osobowości typu borderline (BPD)? Nie jesteś sam. Wiele osób przechodzi przez podobne doświadczenia, ale istnieje pomoc i wsparcie. W tym przewodniku dowiesz się, jak zgłosić się na psychoterapię w Centrum Psychoterapii Adiuta, aby rozpocząć drogę do zdrowia psychicznego.

Zrozum swoje objawy

Przed zgłoszeniem się na psychoterapię ważne jest, aby poznać i zrozumieć objawy BPD. Jeśli zauważyłeś u siebie niestabilność emocjonalną, trudności w relacjach międzyludzkich, impulsywność, lęk przed porzuceniem czy problemy z poczuciem własnej wartości, może to być sygnał, że potrzebujesz wsparcia.

Zgłoś się do Centrum

Następnie skontaktuj się z Centrum Psychoterapii Adiuta, aby umówić się na pierwszą wizytę. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zapisu na stronie internetowej ośrodka. Podczas zgłoszenia telefonicznego wyraź swoje obawy dotyczące BPD i poproś o pomoc w znalezieniu odpowiedniego terapeuty.

Przygotuj się na pierwszą wizytę

Na pierwszą wizytę nie musisz się przygotowywać. Po prostu przyjdź w miarę punktualnie, żeby nie skrócić sobie czasu konsultacji, ponieważ konsultacja nie będzie mogła zostać przedłużona jeśli się spóźnisz. Na spotkaniu mów swobodnie o tym co dla Ciebie ważne.

Buduj relację z terapeutą

Terapia będzie skuteczniejsza, jeśli uda Ci się nawiązać zaufaną relację z terapeutą. Bądź otwarty na rozmowę, dziel się swoimi uczuciami i myślami. Pamiętaj, że terapeuta jest po to, aby Ci pomóc, a proces terapeutyczny wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i terapeuty.

Bądź cierpliwy i konsekwentny

Leczenie BPD może być długotrwałym procesem, a postęp może być powolny. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnym w uczestniczeniu w terapii. Daj sobie czas na zrozumienie i przyswojenie nowych umiejętności oraz na wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim życiu.

Poszukaj wsparcia społecznego

Oprócz terapii ważne jest, aby otoczyć się wsparciem ze strony rodziny, przyjaciół czy grup wsparcia. Osoby, które rozumieją Twoją sytuację i są gotowe pomóc, mogą uczynić proces leczenia łatwiejszym i bardziej efektywnym.

Świętuj swoje sukcesy

Nawet małe postępy na drodze do zdrowia psychicznego są warte świętowania. Doceniaj siebie za wysiłek i zaangażowanie w terapii oraz cele, które udało Ci się osiągnąć. Pamiętaj, że każdy krok naprzód jest ważny.

Podsumowanie:

Podejrzewając u siebie zaburzenie borderline, ważne jest, aby zgłosić się na psychoterapię, która pomoże zrozumieć i przepracować problemy związane z tym zaburzeniem. Centrum Psychoterapii Adiuta oferuje profesjonalne wsparcie dla osób zmagających się z BPD. Kierując się powyższym poradnikiem, możesz z powodzeniem rozpocząć terapię i pracować nad poprawą swojego zdrowia psychicznego.


Potrzebujesz teraz pomocy psychologicznej, psychoterapii? Umów się na pierwszą wizytę konsultacyjną:
509-813-384
607-331-721  
Recepcja ogólna. Rejestracja dla nowych pacjentów