Psycholog a Psychoterapeuta

Kim jest psychoterapeuta i czym różni się od psychiatry i psychologa?

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra to zawody pokrewne. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym właściwie różni się praca psychoterapeuty od pracy psychologa lub psychiatry. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z trzema różnymi profesjami, które – choć mają istotne wspólne aspekty – różnią się między innymi pod względem kwalifikacji specjalistów, stosowanych metod i zakresu pracy z pacjentem. Na czym konkretnie polegają różnice?

Psychiatra to lekarz, który ukończył studia z medycyny oraz specjalizację psychiatryczną. W zakres kompetencji zawodowych psychiatry wchodzi między innymi:

 • diagnoza psychiatryczna
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie (np. badanie krwi)
 • wystawianie recept w przypadku, gdy wskazane jest leczenie farmakologiczne.

Z kolei psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii. Po uzyskaniu dyplomu, psycholog może pracować w wielu miejscach, na przykład, w poradniach NFZ lub w prywatnych ośrodkach zdrowia psychicznego. Może przy tym między innymi:

 • udzielać konsultacji i porad psychologicznych
 • stawiać diagnozy psychologiczne
 • prowadzić krótkoterminową terapię
 • udzielać wsparcia w kryzysach
 • prowadzić psychoedukację i warsztaty
 • przekierować do specjalisty: psychoterapeuty, psychiatry, seksuologa, neurologa.

Psycholog może także pracować w sektorze biznesowym i robić wiele innych rzeczy. W zależności od dalszej specjalizacji, psycholog może, na przykład, pracować w szpitalu psychiatrycznym jako psycholog kliniczny, być biegłym sądowym, pracować jako psycholog szkolny lub jako naukowiec. Psycholog może także zostać certyfikowanym psychoterapeutą, jeśli podejmie dalsze kształcenie w szkole psychoterapii.

Jaka jest zatem specyfika zawodu psychoterapeuty? Psychoterapeuta to osoba, która posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w wybranym nurcie. W Polsce kwestia uprawnień zawodowych (zarówno w przypadku psychologa, jak i psychoterapeuty) nie jest do końca uregulowana prawnie, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa jest ustawą „martwą” ze względu na brak stosownych rozporządzeń wykonawczych, jednak funkcjonują pozaustawowe kryteria, jakie trzeba spełniać, by móc pracować jako psychoterapeuta. Jakie to kryteria? Ukończenie co najmniej drugiego roku szkoły psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie oraz poddawanie swojej pracy superwizji u certyfikowanego superwizora.

Co ważne, żeby zostać psychoterapeutą można, ale niekoniecznie trzeba być psychologiem lub psychiatrą – wiele ośrodków kształcenia psychoterapeutycznego honoruje również dyplomy magisterskie innych kierunków, szczególnie medycznych (medycyna, położnictwo) i społeczno-humanistycznych (np. pedagogika, socjologia, filozofia).

 

Dobry psychoterapeuta. Jak go rozpoznać?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest wyjątkową jednostką, posiadającą niepowtarzalną historię życia i związane z nią specyficzne problemy i potrzeby, z których wynikają oczekiwania względem psychoterapeuty.

Mimo tych indywidualnych różnic, naukowcy podejmują jednak próby określenia ogólnego zbioru cech dobrego psychoterapeuty, które sprawiają, że psychoterapeuta opinie ma wśród pacjentów pozytywne. Jednym z najbardziej znanych wyników w tej kwestii jest analiza przeprowadzona przez psychologa Bruce’a Wampolda, zgodnie z którą dobry psychoterapeuta odznacza się przede wszystkim takimi cechami i kompetencjami, jak:

 • budowanie relacji opartej na zaufaniu
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność zbudowania „sojuszu” z pacjentem
 • pewność co do skuteczności i trafności metod korzystanie z najnowszej wiedzy
 • umiejętność zrozumiałego wyjaśnienia pacjentowi jego problemów
 • motywowanie pacjenta i zainteresowanie jego postępami w terapii
 • szacunek wobec pacjenta oraz tego, kim jest, skąd pochodzi, jakie wartości i światopogląd wyznaje, jakimi tradycjami się kieruje itp.
 • samoświadomość, opanowanie i ciągły rozwój zawodowy psychoterapeuty.

 

Dobry psychoterapeuta Warszawa

Gdzie znaleźć dobrego psychoterapeutę? Doskonale wykwalifikowani terapeuci w Warszawie, którzy posiadają bogate doświadczenie i w większości są również psychologami, pracują w Centrum Psychoterapii Adiuta. Wybór specjalistów jest tu bardzo szeroki, dzięki czemu łatwiej będzie dobrać terapeutę do indywidualnych potrzeb pacjenta. Psychoterapeuci z Centrum Psychoterapii Adiuta prowadzą terapię psychologiczną nie tylko w Warszawie, ale także w Pruszkowie i innych mazowieckich miejscowościach.

 

Psychoterapia Warszawa. Jak to wygląda?

To, jak psychoterapia będzie wyglądała w konkretnym przypadku, zależy od jej formy i od nurtu, w jakim zostanie poprowadzona. Pod względem formy, najważniejsze typy psychoterapii są następujące:

 • psychoterapia indywidualna, grupowa, par, małżeńska, rodzin
 • psychoterapia dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży
 • psychoterapia długoterminowa lub krótkoterminowa
 • psychoterapia online lub prowadzona stacjonarnie.

Terapia Warszawa: wszystkie powyższe rodzaje terapii są dostępne w Centrum Psychoterapii Adiuta, a nasi specjaliści mogą doradzić, jaka forma byłaby najlepsza w danych okolicznościach. Prowadzona w CP Adiuta psychoterapia mieści się w nurcie analitycznym i psychodynamicznym. Oznacza to, że podczas pracy z terapeutą pacjent koncentruje się na głębszych, pierwotnych przyczynach swoich problemów, a nie jedynie na objawach. To właśnie te podstawowe źródła problemów wewnątrzpsychicznych i międzyludzkich sprzyjają pojawieniu się dotkliwych symptomów przeszkadzających w życiu codziennym (np. trudności ze snem, wypalenia zawodowego, problemów w związkach). Przepracowanie tych pierwotnych przyczyn może być więc kluczowe dla pozbycia się problemów widocznych „na wierzchu”.

 


Potrzebujesz teraz pomocy psychologicznej, psychoterapii? Umów się na pierwszą wizytę konsultacyjną:
509-813-384
607-331-721  
Recepcja ogólna. Rejestracja dla nowych pacjentów