Nurt Gestalt

Psychoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu problemów emocjonalnych i behawioralnych. Jedną z interesujących i skutecznych form terapii jest psychoterapia Gestalt, która koncentruje się na świadomości tego, co dzieje się tu i teraz – w naszych ciałach i w sferze emocji. Jesteśmy jednością; nasze ciało i emocje są częścią całości. W tym nurcie psychoterapii obecny moment jest uważany za doświadczenie, które należy przeżywać w bliskim kontakcie z innymi i otoczeniem. Jesteśmy stworzeni do rozumienia innych i bycia przez nich rozumianymi, do komunikowania się w sposób, który umożliwia innym nas wysłuchać.

Fritz Perls, jeden z pionierów psychoterapii Gestalt, mawiał: „ważne nie jest to, co inni zrobili mi w przeszłości, ale to, co ja teraz robię z tym, co mi zrobiono”. To w teraźniejszości możemy leczyć rany wynikające z naszej przeszłości.

Podstawowe Założenia Psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt ma na celu wspieranie jednostki w prowadzeniu pełnego i sensownego życia, zwiększając świadomość i witalność. Terapia ta zachęca do doceniania własnej wartości, mocy i godności, szanując jednocześnie nasze zdolności i ograniczenia, co umożliwia osobisty rozwój. Gestalt dąży do lepszego współistnienia z samym sobą i otoczeniem, promując życie w pełniejszej świadomości i kontakcie z samym sobą na różnych poziomach – poznawczym, emocjonalnym i cielesnym. To podejście prowadzi do większej spójności, przejrzystości w relacjach z innymi i autentyczności

W osiągnieciu tego pomagają podstawowe założenie tej terapii:

 • Filozofia „Tu i Teraz” – Podstawowym założeniem nurtu psychoterapii Gestalt jest koncepcja skupienia się na obecnym momencie, znana jako filozofia „tu i teraz”. Ta zasada podkreśla znaczenie doświadczania i reagowania na bieżące wydarzenia, emocje i myśli, zamiast skupiania się na przeszłości czy przyszłości. W terapii Gestalt, terapeuta i klient wspólnie eksplorują aktualne doświadczenia klienta, co pozwala na głębsze zrozumienie i rozwiązanie problemów.
 • Znaczenie Świadomości i Samoświadomości – Świadomość i samoświadomość są kluczowymi elementami w psychoterapii Gestalt. Terapia ta zachęca klientów do bycia bardziej świadomymi swoich uczuć, myśli i zachowań. Poprzez zwiększenie samoświadomości, klienci uczą się rozpoznawać swoje wzorce zachowań i emocji, co jest pierwszym krokiem do ich zrozumienia i zmiany. Świadomość ciała, emocji i myśli pozwala na bardziej autentyczne i pełne życie.
 • Rola Dialogu i Spotkania Terapeutycznego – Dialog i spotkanie terapeutyczne są fundamentem psychoterapii Gestalt. Relacja między terapeutą a klientem jest uważana za centralny element procesu leczniczego. W Gestalt, terapeuta nie jest tylko obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem w procesie terapeutycznym. Poprzez otwarty i autentyczny dialog, terapeuta pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie i swoje doświadczenia. Spotkanie terapeutyczne staje się przestrzenią, w której klient może eksplorować swoje myśli i uczucia w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Historia i Rozwój Psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, zainicjowana w latach 40. XX wieku przez Fritza i Laurę Perls, stanowiła przełom w podejściu do terapii, odchodząc od tradycyjnej psychoanalizy na rzecz bardziej holistycznego i doświadczalnego podejścia. Centralnym elementem tej metody jest skupienie na obecnym momencie – na „tu i teraz” – oraz na świadomości emocjonalnej i cielesnej klienta. Perlsowie, łącząc wiedzę z psychoanalizy, filozofii egzystencjalnej i teorii pola Kurta Lewina, stworzyli podstawy, które umożliwiły terapeutom Gestalt pracę z klientami w sposób bardziej dynamiczny i interaktywny.

Po śmierci założycieli, psychoterapia Gestalt nadal ewoluowała, przyciągając nowych myślicieli i terapeutów, którzy rozwijali i dostosowywali jej techniki do zmieniających się potrzeb terapeutycznych. Metoda ta zyskała międzynarodowe uznanie, oferując unikalne narzędzia do pracy nad samoświadomością, rozwojem osobistym i lepszym radzeniem sobie z emocjonalnymi i behawioralnymi wyzwaniami. Dzięki swojemu holistycznemu podejściu, Gestalt stała się ważnym elementem współczesnej psychoterapii, pomagając ludziom w osiąganiu większej integralności i zdrowia psychicznego.

Korzyści z Psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt oferuje skuteczne narzędzia do radzenia sobie z szerokim zakresem problemów emocjonalnych i behawioralnych. Kluczowym aspektem tej terapii jest świadomość – uważne doświadczanie i rozumienie własnych emocji, myśli i zachowań w obecnym momencie. Ta świadomość pozwala klientom na głębsze zrozumienie przyczyn swoich problemów i rozwijanie zdrowych sposobów radzenia sobie z nimi. Gestalt pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślowych i behawioralnych, co prowadzi do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Przykłady problemów, z którymi radzi sobie Gestalt

 • Lęki: Terapia Gestalt pomaga osobom cierpiącym na lęki poprzez skupienie się na obecnych doświadczeniach i uczuciach. Uczy, jak radzić sobie z lękiem w sposób konstruktywny, zamiast unikać sytuacji wywołujących lęk.
 • Depresja: Dzięki pracy nad świadomością emocjonalną i cielesną, Gestalt pozwala osobom z depresją lepiej rozumieć swoje emocje i potrzeby. Terapia ta pomaga w odkrywaniu nowych sposobów wyrażania uczuć i potrzeb, co może przynieść ulgę w objawach depresji.
 • Problemy Relacyjne: Gestalt skutecznie pomaga w rozwiązywaniu problemów w relacjach, ucząc jak komunikować się w sposób bardziej autentyczny i świadomy. Terapia ta pomaga w rozumieniu dynamiki relacji i w rozwijaniu zdrowszych sposobów interakcji z innymi.
 • Stres i Zarządzanie Emocjami: Terapia ta uczy, jak radzić sobie ze stresem i emocjami, pomagając w znalezieniu zdrowych sposobów na ich wyrażanie i przetwarzanie.
 • Trauma: Gestalt może być pomocna w procesie leczenia traum, oferując bezpieczną przestrzeń do pracy nad trudnymi doświadczeniami.
 • Zaburzenia Odżywiania: Terapia ta pomaga osobom z zaburzeniami odżywiania w zrozumieniu i zmianie wzorców myślowych i zachowań związanych z jedzeniem.
 • Problemy Związane z Tożsamością i Samorealizacją: Gestalt wspiera w eksploracji i akceptacji różnych aspektów tożsamości, pomagając w osiągnięciu większej spójności i realizacji osobistych celów.

  Podsumowując, psychoterapia Gestalt oferuje unikalne podejście do leczenia różnorodnych problemów emocjonalnych i behawioralnych. Poprzez skupienie się na świadomości, tu i teraz oraz autentyczności, terapia ta pomaga klientom w osiągnięciu większej równowagi emocjonalnej i lepszego zdrowia psychicznego.

  Czy warto skorzystać z psychoterapii Gestalt?

  Psychoterapia Gestalt wyróżnia się na tle innych metod terapeutycznych swoim unikalnym podejściem. Skupia się na świadomości, tu i teraz, oraz na autentyczności w relacjach z samym sobą i innymi. Ta metoda nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, ale również wspiera w osobistym rozwoju i budowaniu głębszego zrozumienia siebie. Gestalt oferuje narzędzia do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życia codziennego, pomagając osiągnąć większą równowagę emocjonalną i zdrowie psychiczne.

  Jeśli rozważasz psychoterapię Gestalt jako sposób na poprawę swojego samopoczucia i jakości życia, zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Niezależnie od tego, czy borykasz się z lękami, depresją, problemami relacyjnymi, czy innymi wyzwaniami emocjonalnymi, odpowiednio dobrany terapeuta może być kluczowy w procesie leczenia i rozwoju.

  W tym kontekście, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się ze specjalistami z naszego centrum Psychoterapii, oferujemy profesjonalne doradztwo w doborze terapeuty dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. Adiuta to platforma, która łączy klientów z doświadczonymi terapeutami, oferując wsparcie w znalezieniu najbardziej odpowiedniej ścieżki terapeutycznej.

  Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy jest znakiem siły, a każdy krok w kierunku lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego jest krokiem wartym podjęcia. Psychoterapia Gestalt może być drogą, która pomoże Ci odkryć nowe perspektywy i narzędzia do budowania bardziej satysfakcjonującego życia.