RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

AGNIESZKA GUZOWSKA – “ADIUTA”
05-800 Pruszków,
Górna 19
NIP: 7352565963 , REGON: 361169819

Telefon: 509813384

Email: gabinety@adiuta.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usługi psychoterapii, konsultacji, coachingu;
 • uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach;
 • całkowicie zanimizowane dane mogą być wykorzystywane w celach naukowych oraz w celach superwizyjnych.

2) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W procesie rejestracji i przetwarzania danych osobowych, uczestniczą także podmioty;

 • Portal ZnanyLekarz.pl, ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657
 • Usługa bookero.pl, w przypadku rejestracji na naszej stronie www, SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855
 • Biuro księgowe, w przypadku wystawienia faktury (domyślnie wystawiamy paragon bez danych osobowych), Krzysztof Kozień, doradca podatkowy nr 08889, os. Handlowe 2 lok. 51
  31-935 Kraków

W procesie obsługi strony internetowej  i statystyk uczestniczą podmioty:

 • W celu utrzymania strony internetowej (hosting) jak i poczty, nasza strona korzysta z usługi SmartHost.pl. Smarthost sp. z o.o.
  ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa
 • Wykorzystujemy narzędzie Yandex.Metrica, służące do analizy i śledzenia ruchu, jak i optymalizacji witryn internetowych, oferowanego przez firmę Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia
 • Do celów analitycznych nasza strona korzysta z usługi Google Analitics. Google Ireland Limited jest spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia trwania procesu terapii, usługi szkolenia, warsztatu.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niemożliwością sformalizowania uczestnictwa w szkoleniu/terapii/ konsultacji.