Beata Fotomajczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuję nurt psychoterapii psychodynamicznej, jak również czerpię z metody Otwartego Dialogu. Swoją pracę dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim jak również studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia do certyfikacji zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizowanego w Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum.

Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, jak również wsparcie psychologiczne. Działa również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach współpracując z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Myślenicach, a także w świetlicach środowiskowych w Jawczycach oraz Szczygłowie, gdzie prowadziłam warsztaty psychologiczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, asertywności.

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi:

  • trudności w relacjach z innymi ludźmi lub związkach
  • niezadowolenia z jakości swojego życia
  • kryzysowej sytuacji, np. śmierci bliskiej osoby lub rozpadu relacji
  • silnego lęku
  • obniżonego nastroju, braku nadziei i smutku
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • poczucia samotności lub odrzucenia
  • trudności z wyrażaniem własnych potrzeb i stawianiem granic