Nie znalazłeś dogodnego terminu? - Zadzwoń:

509 813 384
Zrobimy co w naszej mocy, aby dobrać jak najlepszego dla Ciebie psychologa lub psychoterapeutę z całej naszej bazy - zgodnie z Twoimi potrzebami, o których możesz nam opowiedzieć

Daria Andrzejczuk – Psychoterapeutka, Psycholog Warszawa

Jestem psychologiem – absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia), a także psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą od 12. roku życia.

W pracy kieruję się empatią i wrażliwością na drugiego człowieka, a swoje umiejętności wykorzystuję by pomagać innym w lepszym funkcjonowaniu. Na Aleje Jerozolimskie 83/20 (Centrum Warszawy) zapraszam m.in. osoby w kryzysie, deklarujące problemy relacyjne, trudności z niską samooceną, odczuwające np. smutek, lęk, pustkę, stres, poczucie winy, osamotnienie, niezrozumienie, czy brak satysfakcji. Pracuję również z pacjentami zgłaszającymi się z zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami osobowości.

Oprócz pracy gabinetowej, swoje doświadczenie zdobywam pracując od kilku lat jako konsultantka w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odbyłam ponadto trzymiesięczny staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Byłam także wolontariuszką w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz na Oddziale XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Pełniłam rolę koterapeutki w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadziłam także warsztaty związane z tematyką przemocy w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Byłam wolontariuszką i uczestniczką kilku konferencji naukowych dotyczących psychoterapii i pomocy psychologicznej. Ponadto, w czasie studiów, aktywnie działałam w Studenckim Kole Naukowym Psychoterapii „Dialog” na Uniwersytecie Warszawskim m.in. pełniąc funkcje członkini Zarządu Koła i członkini, a następnie koordynatorki jednego z projektów.

Przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz regularnie uczestniczę w superwizjach.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.