Nie znalazłeś dogodnego terminu? - Zadzwoń:

509 813 384
Zrobimy co w naszej mocy, aby dobrać jak najlepszego dla Ciebie psychologa lub psychoterapeutę z całej naszej bazy - zgodnie z Twoimi potrzebami, o których możesz nam opowiedzieć

Ewa Krogulska

Jestem psycholożką, edukatorką, doulą po szkoleniu podstawowym i certyfikowaną przez CNOL Promotorką Karmienia Piersią. Aktualnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ukończyłam studia magisterskie z filologii polskiej (specjalizacja dydaktyka i kody komunikacji społecznej) (2010) i psychologii (2011) na Uniwersytecie Łódzkim.

W ramach dalszego kształcenia ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (2012) oraz Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej (2018) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Regularnie poszerzam i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach.

Jestem autorką licznych artykułów oraz współautorką książki „Jak zrozumieć małe dziecko” (Wydawnictwo Natuli), wspierającej rodziców w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem. Byłam także współorganizatorką oddolnej inicjatywy społecznej Lepszy Poród mającej na celu poprawę warunków opieki okołoporodowej i walkę o prawa kobiet na porodówkach (2015) oraz jednym z ekspertów merytorycznych w kampanii promującej długie karmienie piersią „Długość ma znaczenie” (2021).

Pracuje z klientem indywidualnym, parami i rodzinami.
W kontakcie z klientem kieruje się następującymi wartościami:

● nieoceniające wsparcie – nie krytykuje Twoich decyzji i wyborów, jestem po to, by wesprzeć Cię w obecnej sytuacji i pomóc Ci szukać dostępnych dla Ciebie strategii.

● zaufanie – dbam o tym, byś w czasie naszego spotkania czuł/a się zaopiekowany/a i bezpieczny/a. Nasza relacja jest poufna, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

● empatia – towarzyszę w przeżywaniu emocji. Pomagam Ci odkryć i usłyszeć, co się pod nimi kryje.

● merytoryczna wiedza – nieustannie się dokształcam i poszerzam swoje horyzonty – swoją wiedzę czerpię ze studiów kierunkowych, kursów, książek i osobistego doświadczenia.

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czym jest psychoterapia systemowa?
Psychoterapia systemowa jest dedykowana dla osób indywidualnych, par i rodzin. Postrzega człowieka jako element sieci wzajemnych oddziaływań, dlatego przyjrzenie relacjom rodzinnym czy np. zawodowym jest jest istotnym czynnikiem w procesie terapeutycznym. Psychoterapia w podejściu systemowym to praca przede wszystkim na zasobach. Co to oznacza? Jako terapeuta wspieram klienta w odkrywaniu swoich mocnych stron i przeformułowaniu doświadczeń.
Dzięki temu procesowi człowiek zaczyna dostrzegać swoje zasoby, uczy się z nim korzystać, doświadcza poczucia sprawstwa i samodzielnie dąży w kierunku pożądanej zmiany.

Wspieram osoby:

● które doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich (także rodziny i pary);

● mają problemy z komunikacją;

● odczuwają smutek, złość, frustrację, przygnębienie, wypalenie;

● nie wierzą w swoje możliwości, mają niską samoocenę;

● przechodzą przez trudny okres w swoim życiu, mają trudności z adaptacją do zmian;

● doświadczyły straty bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie).

Ponadto oferuje także:

● konsultacje rodzicielskie – wspieram rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych. Możemy porozmawiać m.in. o: kryzysach i wyzwaniach rozwojowych, niepokojącym Cię zachowaniu Twojego dziecka, przygotowaniu dziecka na pojawienie się
rodzeństwa; problemach w komunikacji i budowaniu relacji.

● wsparcie w okresie okołoporodowym – świadome przeżycie czasu ciąży i porodu oraz odpowiednie przygotowanie do nadchodzących zmian to ważny element, który może pomóc łagodniej wejść w macierzyństwo. Służę pomocą, jeśli odczuwasz lęk przed porodem, trudne emocje w połogu, baby blues, podejrzewasz u siebie depresję poporodową lub masz trudności z zaadaptowaniem się do nowej sytuacji.