Agnieszka Frank

 

 

Jestem magistrem psychologii w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2021 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2022 członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją i trudnościami wynikającymi ze struktury osobowości. Wśród moich pacjentów są m.in. osoby z doświadczeniem pozbawienia wolności, sprawcy przemocy, osoby w kryzysie bezdomności.

Jestem twórcą Nieformalnej Inicjatywy Pomocy Postpenitencjarnej LIPO. Pełniłam funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. Współpracuję ze Schroniskiem i Noclegownią dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu oraz z poradnią zdrowia psychicznego, gdzie przyjmuję pacjentów. Wsparcie i aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem to moja pasja.

W kontakcie z pacjentem najważniejsze jest dla mnie nawiązanie relacji, akceptacja i wzajemne zaufanie.