Karolina Dudek

 

Jestem psychologiem oraz uczestniczką szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością – psychologia kliniczna i zdrowia, realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Biorę udział w czteroletnim, całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywałam w poradni psychologicznej, a także na Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Udzielam wsparcia osobom dorosłym. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna zbudowana na zaangażowaniu i otwartości na drugiego człowieka.

Pracuję w oparciu o kodeks etyczny, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zapraszam osoby doświadczające:

  • lęku, napięcia, zamartwiania się
  • trudności w budowaniu i trwaniu w relacjach
  • problemów w radzeniu sobie ze stresem
  • utraty motywacji i chęci do działania
  • niepokoju związanego z podejmowaniem decyzji
  • trudności w adaptowaniu się do zmian i nowych sytuacji
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • straty, samotności
  • problemów w radzeniu sobie z emocjami.