Katarzyna Trojanowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie.  W swojej praktyce dążę do zbudowania bezpiecznej relacji, która daje pacjentowi możliwość  zrozumienia oraz przepracowania – często nieuświadomionych bądź unikanych – konfliktów  w celu poprawy funkcjonowania. Pracuję wykorzystując podejście psychodynamiczne. Obecnie jestem również  w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień.  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA, Instytucie Psychoterapii. Obecnie prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży  w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień (NZOZ Victi, Klinika VoltaMed).

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

  • Doświadczają poczucia braku sensu, nie czerpią satysfakcji z życia 
  • Mają niską samoocenę 
  • Doświadczają napadów silnego, paraliżującego lęku 
  • Cierpią z powodu nadmiernego stresu 
  • Doświadczają trudności w relacjach 
  • Zmagają się z zaburzeniami odżywiania, depresyjnymi, osobowości 
  • Mają trudności w stawianiu granic 
  • Są w trudnej sytuacji życiowej 
  • Pragną lepiej poznać siebie 

Pracuję również z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.