Monika Jopkiewicz

Jestem psychologiem, ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam ponad 10- letnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Obecnie w trakcie certyfikacji Analityka Grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam Szkołę Trenerów M. Sowickiej pod patronatem Stowarzyszenia OPTA. Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. w Poradni Uzależnień PUNKT, Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem „Od-”Do”. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów.
Pracuję w podejściu analitycznym z osobami dorosłymi doświadczającymi:

  • stanów depresyjnych,
  • lękowych (fobie, ataki paniki),
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń psychosomatycznych.
  • osobami będącymi w kryzysowej sytuacji np. rozwód, śmierć bliskiej osoby,
  • mającymi problemy w relacjach,
  • niezadowolonych z jakości swojego życia,
  • poczucia winy,
  • nie radzą sobie ze stresem,
  • mają trudności do zaadaptowania się do zmian.

Nadrzędne w mojej pracy są empatia, ciekawość i zrozumienie drugiego człowieka bez oceniania.