Paulina Gołębiewska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam 4-letnie pełne szkolenie Studium Psychoterapii w podejściu integracyjnym.

Ukończyłam studium Depresja w okresie okołoporodowym organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuję pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe:

Praktykę rozpoczęłam w Fundacji „Zdrowie”, prowadząc własny gabinet psychoterapeutyczny,  prowadząc warsztaty wychowawcze, pracując w Domu Samotnej Matki.

 

Oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię okołoporodową, porady wychowawcze, wsparcie okołorozwodowe.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

  • doświadczają trudności w związkach i problemów z komunikacją
  • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, które chcą lepiej poznać i zrozumieć przeżywane uczucia i zachowania
  • mają poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, rozwód
  • doświadczają problemów wychowawczych
  • szukają sensu i radości w życiu
  • doświadczają depresji w okresie okołoporodowym
  • przeżywają trudności w ciąży czy połogu