Problemy cywilizacyjne

Współczesne problemy cywilizacyjne, na które pomaga psychoterapia

Nadużycia

 • Nadużycie emocjonalne
 • Nadużywanie wobec osób współuzależnionych
 • Przemoc fizyczna
 • Wykorzystywanie seksualne

Uzależnienia

 • od alkoholu
 • od narkotyków
 • od ćwiczeń
 • od Internetu
 • od seksu
 • od zakupów

Psychoterapia depresji

 • żałoba
 • niskie poczucie własnej wartości
 • depresja męska
 • samookaleczenia
 • depresja okołoporodowa i poporodowa
 • myśli samobójcze

Terapia zaburzeń odżywiania

 • bulimia
 • anoreksja

Lęki i fobie

 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • atak paniki

Relacje

 • Rozpad związku
 • Problemy z dziećmi

Objawy psychosomatyczne

Problemy psychoseksualne

Stres,

Złość

Niepokój

Trauma i stres pourazowy

Problemy związane z pracą