Nie znalazłeś dogodnego terminu? - Zadzwoń:

509 813 384
Zrobimy co w naszej mocy, aby dobrać jak najlepszego dla Ciebie psychologa lub psychoterapeutę z całej naszej bazy - zgodnie z Twoimi potrzebami, o których możesz nam opowiedzieć

Sylwia Nowakowska

Jestem psychoterapeutką i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, gdzie szkoliłam się w indywidualnej i grupowej psychoterapii psychoanalitycznej. Szkolenie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam także czteroletnie Studium Terapii Rodzin „Opta”, gdzie szkoliłam się w pracy indywidualnej z pacjentem dorosłym, dzieckiem, adolescentem i pracy z rodzinami w nurtach psychodynamicznym, systemowym i poznawczo behawioralnym.

Swoje doświadczenie w pomocy psychologicznej zdobywałam podczas stażu klinicznego w Ośrodku Psychoterapii Rasztów obejmującego koterapię w ambulatoryjnej grupie terapeutycznej dla pacjentów z zaburzeniami osobowości i problemami nerwicowymi, wolontariatu na III. Oddziale Dziennym – Diagnostyki i Terapii Nerwic Dziecięcych w Józefowie – gdzie współprowadziłam terapię rodzin i par.

Współpracowałam również z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w ramach której prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin.

Psychoterapię indywidualną i warsztaty dla rodziców prowadziłam również w ramach współpracy z jednostkami organizacji pozarządowej.

MŁODZIEŻ:

Przez siedemnaście lat pracowałam jako pedagog z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Zdobyłam doświadczenie w pracy z młodzieżą: z problemami w relacjach rówieśniczych, nieśmiałą, wycofaną, agresywną, odmawiającą chodzenia do szkoły,
z diagnozą: zaburzeń lękowych, depresją, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, Zespołem Aspergera.

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym dla młodzieży od 13. roku życia.

W przypadku pacjenta młodzieżowego na pierwszą konsultację zapraszam samych rodziców lub opiekunów prawnych w celu omówienia trudności dziecka.

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

DOROŚLI:

Pomagam osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym. Doświadczającym lęku, napięcia, przygnębienia, smutku, poczucia pustki, wahania nastroju, złości, poczucia winy, niezadowolenia z siebie. Zapraszam też osoby, które mają problemy w relacjach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychoanalitycznym dla osób dorosłych.