Psychoterapeuci i Psycholodzy

Gabinety „Adiuta” w Pruszkowie

Agata Pacura

Jako psycholog, interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie szkolenia zajmuję się wszystkim tym, co dla osoby przeżywającej psychiczne cierpienie jest trudne lub niemożliwe do myślenia, nazwania i do wytrzymania.

Agnieszka Guzowska

Moje doświadczenie w pracy z pacjentami obejmuje prowadzenie psychoterapii z pacjentami borykającymi się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, nastroju, osobowości, odżywiania, zaburzeniami psychotycznymi i innymi podobnymi dolegliwościami.

Aleksandra Kaczmarek

Pomagam osobom doświadczającym trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, cierpiącym z powodu depresji, lęku, traumy, niskiego poczucia własnej wartości, osamotnienia oraz odrzucenia. Wspieram także osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Lidia Pijawska

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Stosuję podejście integracyjne – łączę nurt psychodynamiczny z podejściem poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Dostosowuję metody pracy do konkretnych osób i problemów, z którymi się zmagają.