Brak relacji, nieumiejętność znalezienia sobie partnera.

509 813 384  
psycholog, psychoterapeuta
rezerwacja telefoniczna

Jeśli czujesz potrzebę stworzenia bliskiej partnerskiej relacji z drugą osobą, ale nie możesz jej znaleźć to moja pomoc jest dla Ciebie. (Niektórzy po prostu chcą być singlami i jest im z tym dobrze – w związku z czym poniższy opis ich nie dotyczy. Ważne, aby każdy w wolności mógł wybrać swoją drogę. Sytuacja opisana poniżej dotyczy osób, które chcą, ale nie potrafią, nie mogą, przerasta ich znalezienie drugiej osoby.)

Powodów dla których trudno jest znaleźć osobę do związku może być wiele. Lęk przed powtórzeniem niekorzystnych schematów wyniesionych z domu, lęk przed zdradą partnera lub rozpadem związku z innego powodu, brak pewności siebie, poczucie że jest się wystarczająco atrakcyjną osobą, aby ktoś chciał spędzić z nami życie, to tylko niektóre z powodów dla których osoby nie są otwarte na nadarzające się okazje poznania drugiej osoby – lub stwarzanie sobie takich okazji – pozostając zamknięte w swoim świecie. Innym czynnikiem często powodującym niechęć do związków jest lęk przed odrzuceniem. Zazwyczaj bywa on głęboko schowany, nawet przed samą osobą, która go doświadcza. To co pozostaje na wierzchu, to na przykład objawy związane ze stresem takie jak pocenie się rąk w towarzystwie innych ludzi, duszności lub inne objawy w ciele (somatyczne).

Jeszcze inni tak długo już byli samotni, że nie mają przekonania co do tego, czy są w stanie dostosować się do drugiej osoby i czy ktoś jest w stanie dostosować się do ich zwyczajów.

Jakikolwiek problem by leżał u podstaw niemożności wejścia w udany związek, możemy się wspólnie zastanawiać nad nim i go eksplorować.

autor:

Tomek

Może Cię także zainteresować…