Korzyści i wady psychoterapii psychoanalitycznej

Korzyści z wyboru terapii analitycznej.

Podczas psychoterapii psychoanalitycznej pacjent nie tyko ma możliwość pobycia się objawów, które go dręczą i znacząco obniżają jakość jego życia, ale i dostaje nową umiejętność rozumienia siebie i innych, łącznie z tym, że na przyszłość możliwe jest samodzielne analizowanie swoich zachowań i eliminowanie tego, co niepożądane, oraz radzenie sobie z tym, co wywołuje objawy zanim one powstaną lub radzenie sobie z nimi jeśli już się pojawią.

Minusem pracy analitycznej, w porównaniu z innymi podejściami, jest inwestycja własna pacjenta i terapeuty, która jest niezbędna, aby terapia mogła się odbyć.

Zarówno pacjent jak i terapeuta angażują się w znaczący sposób w terapię analityczną. Pacjent ponosi koszty czasowe i finansowe związane z podjęciem własnej terapii analitycznej. Terapeuta podobnie – angażuje się w terapię ze swoim pacjentem. Koszty, jakie ponosi terapeuta to jego własne szkolenie w tej metodzie.